1- وارد کنترل پنل هاست شوید.
2- بر روی گزینه File Manager کلیک کنید.
برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: Permission_1.jpg
مشاهده: 0
حجم: 10.5 کیلو بایت

3- گزینه (Show Hidden Files (dotfiles را علامت زده و بر روی دکمه Go کلیک کنید.

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: Permission_2.jpg
مشاهده: 0
حجم: 16.9 کیلو بایت

4- بر روی نام فایل یا پوشه ای که می خواهید سطح دسترسی آن را تغییر دهید کلیک کنید (توجه کنید سطح دسترسی فعلی آن در قسمت Perms نوشته شده است)
5- از گزینه های بالا روی گزینه Change Permissions (با تصویر کلید زرد رنگ مشخص شده است) کلیک کنید.

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: Permission_3.png
مشاهده: 0
حجم: 13.5 کیلو بایت

6- دسترسی مورد نظر را تنظیم کرده و بر روی دکمه Change Permissions کلیک کنید.

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: Permission_4.png
مشاهده: 0
حجم: 4.6 کیلو بایت

» توجه:
1- در تنظیم سطح دسترسی دقت کنید.
2- دسترسی پیش فرض استاندارد برای فایل 644 و برای پوشه 755 می باشد. (فایل ها و پوشه های داخل پوشه public_html)
3- شما نمی توانید سطح دسترسی پوشه ای را که داخل آن حداقل یک فایل php قرار دارد را بر روی 777 تنظیم کنید. (بعد از تنظیم، پیام Internal server error ظاهر خواهد شد)