دوستان کسی هست به من یه ادویه خوب برای غذاهای زابلی معرفی کنه؟ تو اینترنت گشتم ادویه کشک زرد سیستانی رو پیدا کردم شما تا حالا امتحانش کردید؟
http://khazaeitrade.com/product/%da%a9%d8%b4%da%a9-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/