چشم سوم چیست؟

تاریخچه چشم سوم

امروزه در اکثر ادیان، مذاهب، فرهنگ ها و اقوام بر اهمیت چاکرای آجنا تأکید می‎شود و این اهمیت به دوران ماقبل تاریخ برمی‎گردد. در آن زمان آجنا نقش یک حس گر روحی و معنوی را داشته است. گفته می‎شود که چشم سوم در انسان های اولیه کارایی داشته است. امروزه در انسان های قرن جدید نیزشواهدی از عملکرد چشم سوم وجود دارد. در انسان های قدیم ، چشم سوم به طور طبیعی فعال بوده و از آن بهره می گرفتند.به عبارت دیگر آجنا در آنها یک ارگان ماورائی فعال بوده که به طور روزمره از آن استفاده*می شده است. این در حالی است که در انسان مدرن هزاره ی سوم ، آجنا به طور معمول یک ارگان غیر فعال* و خاموش است ، و فعال کردن آن مستلزم شناخت و تمرین می باشد. بنا بر نظر برخی از متا فیزیسین ها ، بارزترین نمونه توجه به چشم سوم را می‎توان در بین هندوان مشاهده کرد .* آنها حداقل یک بار در روز آداب مذهبی را انجام می‎دهند ، که قرار دادن یک نقطه از پودر رنگی روی پیشانی ( چشم سوم ) نیز بخشی از آن می‎باشد، این عمل باعث تحریک و فعال شدن چشم سوم می‎شود.چشم سوم بدون شک واقعی است ولی نمیتوان آن را کامل درک کرد یا بهتر است بگوییم هر کسی چشم سوم باز ندارد. درک برای داشتن چشم سوم ارتباطی است بین بدن و روحمان که نیاز به قدرتی خاص دارد. زمانی که تفکر پایداری داشته باشیم چشم سوم باز می شود و هدایتگر داخلی قوی تر خواهد شد.در زنان هندی این علامت بر روی پیشانی نشانه ازدواج می‎باشد و وجه تمایز بین زنان و دختران در جامعه هند است.*در کتابهای مذهب هندو مطالب زیادی درباره ی آجنا نوشته شده است. وقتی مسیحیان کاتولیک در برابر صلیب زانو می‎زنند، با انگشتان خود علامت صلیب را بر روی سینه ترسیم می‎کنند که رأس این صلیب همیشه، پیشانی( چشم سوم ) است. بودائیان احترام خود را نسبت به چاکرای آجنا با قرار دادن یک* قطعه جواهر یا زیور گرانبها در مرکز پیشانی مجسمه بودا نشان می‎دهند. آرایش پیچیده‎ ی سربندی که سرخپوستان استفاده می‎کنند*از پرهای رنگارنگی تشکیل شده، که به نواری تزیین شده وصل می‎باشند. آرایش این سربند در اطراف مرکز پیشانی حالت قرینه دارد. افرادی که دارای توانایی های روحی بیشتری هستند، سربندهای بزرگ تر با آرایش پرزرق و برق‎تر استفاده می‎کنند.سربند مصریان قدیم در محل پیشانی دارای شکل یک افعی با سری افراشته است. در فرهنگ مصریان، افعی یک سنبل معنوی است و حضور آن در محل آجنا بر اهمیت این نقطه تأکید می‎کند. سربندیکه برخی از سربازان در زمان جنگ به پیشانی می‎بندند نیز جای تأمل دارد. مسلمانان در نمازهای روزانه خود به ازای هر رکعت نماز دو بار سجده می‎کنند و در هنگام سجده، پیشانی را بر مهر می گذارند و ذکر می گویند.مطالعه کامل مقاله چشم سوم در سایت http://downloadme.ir/%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%85/