بنابراین سازگاری این قفل ها با تلفن همراه از طریق شبکه اینترنت نه تنها قفل کردن درها، بلکه امکان کنترل عبور و مرور، باز و بسته کردن در را برای شما فراهم کرده است و علاوه بر امنیت، راحتی را نیز به خانه شما می آورد. هزینه ی قفل هوشمند در مقایسه با قفل مکانیکی اندکی بیشتر می باشد اما با توجه به امکاناتی که این قفل ها فراهم می کنند بسیاری از افراد خرید آن را به تعمیرات مجدد و مشکلات ناشی از امنیت کم قفل مکانیکی ترجیح می دهند. سیستم قفل هوشمند می تواند وقوع حوادث احتمالی را به شما اطلاع دهد و در کاهش عواقب خطراتی چون آتش سوزی، سرقت و ... به شما یاری رساند . بنابراین استفاده از این قفل دیجیتال ها در منازلی که ساکنین آن ها افراد معلول، سالخورده و یا نوزاد هستند بسیار کارآمد باشد. https://digidl.net/