استان های کرمانشاه، کردستان، و شهرهای مراغه، کامیاران و کنگاور به عنوان قطب های تولید و کشت نخود دیم ایرانی به شمار می آیند. از این میان، نخود تولید استان کرمانشاه و لرستان به عنوان مرغوب ترین ارقام موجود در بازار کشور به شمار می آیند. برای خرید نخود کرمانشاه (http://www.fataktrade.com/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/) به سایت بازرگانی فاتک مراجعه کنید تا از تخفیفات ویژه ما هم بهره مند شوید.