من برنج محسن 1121 (http://www.food-world.ir/product/rice-1121/) رو از بازرگانی اعتماد خریدم خیلی هم کیفیت خوبی داشت هم قیمتش عالی بود. حالا باز هم اگه بخوام بخرم می رم از همونجا می خرم. گفتم اینجا بگم شاید بتونم کمک کسی کنم.