سلام سایت با الکسای زیر ۲۰۰۰ فروخته می شود در صورت تایید اعلام کنید تا جزییات ارسال شود. با تشکر