برای مشاهده لیست فایل های یک پوشه از طریق آدرس سایتتان باید در آن پوشه یک فایل با نام htaccess. ایجاد کنید و متن زیر را در آن کپی کنید
کد:
Options +Indexes
سپس فایل را ذخیره کنید
نکته: داخل پوشه یا subdomain نباید فایل index وجود داشته باشد و اگر بود پاک کنین