این فایل و آموزش برای افرادی که می خواین موقع عضویت مشتری در whmcs فیلد های اضافی نشون داده نشه مثل کدپستی، آدرس1، آدرس2 و ... مناسب است.
توی این روش فیلدها به دلیل اینکه به صورت ضروری هستند تنها مخفی و با یک مقدار پیشفرض ارسال میشند.
فیلد مخفی و مقدار NA داخل فیلد قرار داده میشه که مشتری بعدا میتونه از قسمت ویرایش مشخصات اطلاعات را تکمیل کنه.
برای مخفی کردن یک فیلد این مراحل انجام بدید:
به مسیر زیر بروید و تغییرات را انجام دهید
public_html/whmcs/templates/Ghaleb/clientregister.tpl

تغییر


[PHP]<input type="text" name="companyname" size="30" value="" />
[/PHP]

به


[PHP]<input type="hidden" name="companyname" size="30" value="NA" />
[/PHP]


و برای مخفی کردن جدول هایی که برای دور فیلد در قالب اضافه شده:
تغییر


[PHP]<td class="fieldarea">
[/PHP]

به[PHP]<td style="display:none;" class="fieldarea"> [/PHP]