سبد خرید

10,000 تومان
ماهانه
هاست بک آپ 5گیگ
فضا
5 گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
مکان سرور
اروپا
پورت سرور
1 گیگ
اکانت اف تی پی
نامحدود
قیمت (ماهانه)
10000 تومان
قیمت (سالیانه)
100000 تومان
15,000 تومان
ماهانه
هاست بک آپ 10گیگ
فضا
10 گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
مکان سرور
اروپا
پورت سرور
1 گیگ
اکانت اف تی پی
نامحدود
قیمت (ماهانه)
15000 تومان
قیمت (سالیانه)
150000 تومان
20,000 تومان
ماهانه
هاست بک آپ 20گیگ
فضا
20 گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
مکان سرور
اروپا
پورت سرور
1 گیگ
اکانت اف تی پی
نامحدود
قیمت (ماهانه)
20000 تومان
قیمت (سالیانه)
200000 تومان
40,000 تومان
ماهانه
هاست بک آپ 50گیگ
فضا
50 گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
مکان سرور
اروپا
پورت سرور
1 گیگ
اکانت اف تی پی
نامحدود
قیمت (ماهانه)
40000 تومان
قیمت (سالیانه)
400000 تومان
80,000 تومان
ماهانه
هاست بک آپ 100گیگ
فضا
100 گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
مکان سرور
اروپا
پورت سرور
1 گیگ
اکانت اف تی پی
نامحدود
قیمت (ماهانه)
80000 تومان
قیمت (سالیانه)
800000 تومان