سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

فضا
کنترل پنل
مکان سرور
پورت سرور
اکانت اف تی پی
قیمت (ماهانه)
قیمت (سالیانه)
هاست بک آپ 5گیگ
10,000 تومان ماهانه
5 گیگ
دایرکت ادمین
اروپا
1 گیگ
نامحدود
10000 تومان
100000 تومانهاست بک آپ 10گیگ
15,000 تومان ماهانه
10 گیگ
دایرکت ادمین
اروپا
1 گیگ
نامحدود
15000 تومان
150000 تومانهاست بک آپ 20گیگ
20,000 تومان ماهانه
20 گیگ
دایرکت ادمین
اروپا
1 گیگ
نامحدود
20000 تومان
200000 تومانهاست بک آپ 50گیگ
40,000 تومان ماهانه
50 گیگ
دایرکت ادمین
اروپا
1 گیگ
نامحدود
40000 تومان
400000 تومانهاست بک آپ 100گیگ
80,000 تومان ماهانه
100 گیگ
دایرکت ادمین
اروپا
1 گیگ
نامحدود
80000 تومان
800000 تومان