18,000 تومان
ماهانه
پلن 10گیگ
فضا
10 گیگ
پهنای باند
500گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
18000 تومان
قیمت (سالیانه)
180000 تومان
29,000 تومان
ماهانه
پلن 20گیگ
فضا
20 گیگ
پهنای باند
1 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
29000 تومان
قیمت (سالیانه)
290000 تومان
49,000 تومان
ماهانه
پلن 30 گیگ
فضا
30 گیگ
پهنای باند
2 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
49000 تومان
قیمت (سالیانه)
490000 تومان
69,000 تومان
ماهانه
پلن 50گیگ
فضا
50 گیگ
پهنای باند
2 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
69000 تومان
قیمت (سالیانه)
690000 تومان
100,000 تومان
ماهانه
پلن 100گیگ
فضا
100 گیگ
پهنای باند
3 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
100000 تومان
قیمت (سالیانه)
1000000 تومان
190,000 تومان
ماهانه
پلن 200گیگ
فضا
200 گیگ
پهنای باند
5 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
190000 تومان
قیمت (سالیانه)
1900000 تومان