سبد خرید

8,000 تومان
ماهانه
پلن 10گیگ
فضا
10 گیگ
پهنای باند
500گیگ
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
8000 تومان
قیمت (سالیانه)
80000 تومان
15,000 تومان
ماهانه
پلن 20گیگ
فضا
20 گیگ
پهنای باند
1 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
15000 تومان
قیمت (سالیانه)
150000 تومان
200,000 تومان
سالانه
پلن 30 گیگ
فضا
30 گیگ
پهنای باند
2 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
20000 تومان
قیمت (سالیانه)
200000 تومان
35,000 تومان
ماهانه
پلن 50گیگ
فضا
50 گیگ
پهنای باند
2 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
35000 تومان
قیمت (سالیانه)
350000 تومان
60,000 تومان
ماهانه
پلن 100گیگ
فضا
100 گیگ
پهنای باند
3 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
60000 تومان
قیمت (سالیانه)
600000 تومان
90,000 تومان
ماهانه
پلن 200گیگ
فضا
200 گیگ
پهنای باند
5 ترابایت
کنترل پنل
دایرکت ادمین
بازگشت وجه
7 روز
اف تی پی
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
پارک دامنه
نامحدود
ادد دامنه
ندارد
آنتی ویروس
دارد
آنتی شلر
دارد
آنتی دیداس
دارد
تحویل آنی
خودکار
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
24ساعته
بک آپ گیری
خودکار
قیمت (ماهانه)
90000 تومان
قیمت (سالیانه)
900000 تومان