40,000 تومان
ماهانه
پلن 1
فضا
5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه
نامحدود
تعداد اکانت
10
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اف تی پی
نامحدود
دیتابیس
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
بک آپ گیری
خودکار
آنتی ویروس
دارد
آنتی DDos
دارد
آنتی شلر
دارد
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
دائمی
قیمت ماهیانه
40000 تومان
قیمت سالیانه
400000 تومان
65,000 تومان
ماهانه
پلن برنزی
فضا
10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه
نامحدود
تعداد اکانت
20
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اف تی پی
نامحدود
دیتابیس
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
بک آپ گیری
خودکار
آنتی ویروس
دارد
آنتی DDos
دارد
آنتی شلر
دارد
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
دائمی
قیمت ماهیانه
65,000 تومان
قیمت سالیانه
650,000 تومان
100,000 تومان
ماهانه
پلن نقره ای
فضا
20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه
نامحدود
تعداد اکانت
30
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اف تی پی
نامحدود
دیتابیس
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
بک آپ گیری
خودکار
آنتی ویروس
دارد
آنتی DDos
دارد
آنتی شلر
دارد
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
دائمی
قیمت ماهیانه
100,000 تومان
قیمت سالیانه
1,000,000 تومان
150,000 تومان
ماهانه
پلن طلایی
فضا
40 گیگابایت
پهنای باند ماهانه
نامحدود
تعداد اکانت
50
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اف تی پی
نامحدود
دیتابیس
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
بک آپ گیری
خودکار
آنتی ویروس
دارد
آنتی DDos
دارد
آنتی شلر
دارد
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
دائمی
قیمت ماهیانه
150,000 تومان
قیمت سالیانه
1,500,000 تومان
200,000 تومان
ماهانه
پلن ویژه
فضا
100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه
نامحدود
تعداد اکانت
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اف تی پی
نامحدود
دیتابیس
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ساب دامنه
نامحدود
بک آپ گیری
خودکار
آنتی ویروس
دارد
آنتی DDos
دارد
آنتی شلر
دارد
آپتایم
%99.9
پشتیبانی
دائمی
قیمت ماهیانه
200,000 تومان
قیمت سالیانه
2,000,000 تومان