1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق [url]https://[/url]ip address:2087 توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل نمایندگی (WHM) وارد شوید.
2) در سمت چپ صفحه از بین منوها و قسمت Packages گزینه Edit Packages را برگزینید.
3) پکیج مورد نظر را انتخاب و کلید Edit را انتخاب نمایید.
4) در این قسمت می توانید نسبت به ویرایش اقدام نمایید.
5) بعد از پایان ویرایش، گزینه Edit را برگزینید.