1- آدرس کنترل پنل هاست [url]http://www.yourdomainname:2222[/url] بوده و مشخصات آن قبلا به آدرس ایمیل شما ارسال شده است)توجه نمایید yourdomainname نام دامنه ی شما می باشد).
2-پس از ورود به کنترل پنل هاست منوی password را انتخاب نمایید.

29_chaga_pass.jpg
3-در قسمت Enter old password رمز عبور قبلی خود را وارد نمایید سپس رمز عبور دلخواه را در قسمت Enter new password وارد نمایید و مجددا همان رمز را در قسمت Re-enter Password واردنمایید.
نکته : در صورتی که بر روی دکمه ی Random کلیک نمایید سیستم یک پسورد با امنیت بالا برای شما ایجاد خواهد کرد
نکته : در صورتی که گزینه ی Change the control panel access password را انتخاب نمایید این تغییر بر روی کنترل پنل هاست اعمال خواهد شد
نکته : در صورتی که گزینه ی Change the main FTP password را انتخاب نمایید این تغییر بر روی اکانت اف تی پی اعمال خواهد شد
نکته : در صورتی که گزینه ی Change the main database username password (marketi8) را انتخاب نمایید این تغییر بر روی بانک اطلاعاتی اعمال خواهد شد
4 – جهت اعمال تغییر بر روی دکمه ی submit کلیک نمایید.

30_changing_pass.png