این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته باشد و بخواهد تنها یک ایمیل را چک کند، کاربرد دارد. با استفاده از آن یک کپی از ایمیلهای دریافتی شما به ایمیل انتخابی ارسال می گردد.برای تنظیم این قابلیت مراحل زیر انجام دهید.
1- وارد کنترل پنل خود شوید.
2- از بخش mail گزینه ی Forwarders را انتخاب نمایید.

email_forwarding1.jpg
3- بر روی Add Forwarder کلیک کنید.

4- در بخش Address to Forward آدرس اکانتی که قرار است ایمیلها را forward کند وارد کنید.
5- در بخش Forward to email Address آدرس اکانتی که قراراست ایمیلها به آن forward شود وارد نمایید.
6- بر روی گزینه Add forwarder کلیک نمایید.

email_forwarding2.jpg