سلام
اگر می خواهید سایت شما فقط برای کاربران ایرانی نمایش داده شود و دیگر کاربران که با فیلتر شکن یا vpn وارد سایت شده اند نتوانند سایت را مشاهده کنند و یا کاربران خارج از کشور نتوانند سایت را مشاهده کنند می توانید از کد های زیر استفاده کنید.
با این کد فقط آی پی ایران اجازه استفاده و مشاهده مطالب و صفحات سایت را خواهد داشت.
البته نگران سئوی سایت نباشید! آی پی های گوگل، یاهو و مایکروسافت هم به لیست اضافه شده تا سایت از دید موتورهای جستجو خارج نشودکد:
<Limit GET HEAD POST>
# update : http://forum.talahost.com/f19/410.html
order deny,allow
allow from 64.4.0.0/18
allow from 65.52.0.0/14
allow from 131.253.21.0/24
allow from 131.253.22.0/23
allow from 131.253.24.0/21
allow from 131.253.32.0/20
allow from 157.54.0.0/15
allow from 157.56.0.0/14
allow from 157.60.0.0/16
allow from 207.46.0.0/16
allow from 207.68.128.0/18
allow from 207.68.192.0/20
allow from 8.12.144.0/24
allow from 66.196.64.0/18
allow from 66.228.160.0/19
allow from 67.195.0.0/16
allow from 68.142.192.0/18
allow from 72.30.0.0/16
allow from 74.6.0.0/16
allow from 98.136.0.0/16
allow from 202.160.176.0/20
allow from 209.191.64.0/18
allow from 64.18.0.0/20
allow from 74.125.148.0/22
allow from 74.125.244.0/22
allow from 207.126.144.0/20
allow from 185.41.0.0/22
allow from 185.26.208.0/22
allow from 185.26.32.0/22
allow from 185.24.252.0/22
allow from 185.24.228.0/22
allow from 185.24.148.0/22
allow from 185.24.136.0/22
allow from 185.23.128.0/22
allow from 185.22.28.0/22
allow from 185.21.76.0/22
allow from 185.21.68.0/22
allow from 185.26.232.0/22
allow from 185.29.220.0/22
allow from 185.40.240.0/22
allow from 185.40.224.0/22
allow from 185.39.180.0/22
allow from 185.37.52.0/22
allow from 185.36.192.0/22
allow from 185.34.160.0/22
allow from 185.32.128.0/22
allow from 185.31.124.0/22
allow from 185.30.76.0/22
allow from 185.30.4.0/22
allow from 185.20.160.0/22
allow from 185.18.212.0/22
allow from 185.16.232.0/22
allow from 185.4.220.0/22
allow from 185.4.104.0/22
allow from 185.4.28.0/22
allow from 185.4.16.0/22
allow from 185.4.0.0/22
allow from 185.3.212.0/22
allow from 185.3.200.0/22
allow from 185.3.124.0/22
allow from 185.2.12.0/22
allow from 178.253.0.0/18
allow from 185.5.156.0/22
allow from 185.8.172.0/23
allow from 185.14.160.0/22
allow from 185.14.80.0/22
allow from 185.13.228.0/22
allow from 185.12.100.0/22
allow from 185.12.60.0/22
allow from 185.11.176.0/22
allow from 185.11.88.0/22
allow from 185.11.68.0/22
allow from 185.10.72.0/22
allow from 185.8.174.0/32
allow from 178.252.128.0/18
allow from 185.75.204.0/22
allow from 185.67.212.0/22
allow from 185.67.100.0/22
allow from 185.67.12.0/22
allow from 185.66.224.0/21
allow from 185.64.176.0/22
allow from 185.63.240.0/22
allow from 185.63.236.0/22
allow from 185.62.232.0/22
allow from 185.60.136.0/22
allow from 185.60.32.0/22
allow from 185.69.108.0/22
allow from 185.69.120.0/22
allow from 185.75.196.0/22
allow from 185.74.164.0/22
allow from 185.73.112.0/22
allow from 185.73.76.0/22
allow from 185.73.0.0/22
allow from 185.72.24.0/22
allow from 185.71.192.0/22
allow from 185.71.152.0/22
allow from 185.70.196.0/22
allow from 185.70.60.0/22
allow from 185.59.112.0/22
allow from 185.58.240.0/22
allow from 185.57.200.0/22
allow from 185.46.216.0/22
allow from 185.46.108.0/22
allow from 185.46.0.0/22
allow from 185.45.188.0/22
allow from 185.44.112.0/22
allow from 185.44.100.0/22
allow from 185.44.64.0/22
allow from 185.44.36.0/22
allow from 185.42.224.0/22
allow from 185.42.212.0/22
allow from 185.47.48.0/22
allow from 185.49.84.0/22
allow from 185.57.164.0/22
allow from 185.57.132.0/22
allow from 185.56.96.0/22
allow from 185.56.92.0/22
allow from 185.55.224.0/22
allow from 185.51.200.0/22
allow from 185.51.40.0/22
allow from 185.50.39.0/24
allow from 185.49.104.0/22
allow from 185.49.96.0/22
allow from 185.42.24.0/22
allow from 146.188.249.66/32
allow from 130.185.78.0/23
allow from 130.185.72.0/22
allow from 128.140.0.0/17
allow from 128.65.160.0/19
allow from 109.239.0.0/20
allow from 109.238.176.0/20
allow from 109.230.64.0/18
allow from 109.225.128.0/18
allow from 109.203.128.0/18
allow from 109.201.0.0/19
allow from 130.255.192.0/18
allow from 146.66.128.0/25
allow from 146.188.249.65/32
allow from 146.188.249.62/32
allow from 146.188.249.61/32
allow from 146.188.249.58/32
allow from 146.188.249.57/32
allow from 146.66.132.192/27
allow from 146.66.132.0/25
allow from 146.66.130.0/23
allow from 146.66.129.0/24
allow from 146.66.128.192/26
allow from 109.162.128.0/17
allow from 109.125.128.0/18
allow from 109.122.192.0/18
allow from 103.231.137.0/24
allow from 95.215.173.0/24
allow from 95.215.160.0/22
allow from 95.142.224.0/20
allow from 95.130.240.0/21
allow from 95.130.56.0/21
allow from 95.82.0.0/17
allow from 95.81.64.0/18
allow from 95.80.128.0/18
allow from 95.64.0.0/17
allow from 103.231.138.0/23
allow from 109.72.192.0/20
allow from 109.111.48.0/20
allow from 109.111.40.0/21
allow from 109.111.39.0/24
allow from 109.111.32.0/22
allow from 109.110.160.0/19
allow from 109.109.32.0/19
allow from 109.108.160.0/19
allow from 109.95.64.0/21
allow from 109.95.56.0/21
allow from 109.74.224.0/20
allow from 95.38.0.0/16
allow from 178.251.208.0/21
allow from 178.21.40.0/21
allow from 176.221.64.0/21
allow from 176.221.16.0/20
allow from 176.124.64.0/22
allow from 176.123.64.0/18
allow from 176.110.108.0/22
allow from 176.102.224.0/19
allow from 176.101.48.0/21
allow from 176.101.32.0/20
allow from 176.67.64.0/20
allow from 178.21.160.0/21
allow from 178.22.72.0/22
allow from 178.248.40.0/21
allow from 178.239.144.0/20
allow from 178.238.192.0/20
allow from 178.236.32.0/20
allow from 178.219.224.0/20
allow from 178.215.0.0/18
allow from 178.173.128.0/17
allow from 178.157.0.0/18
allow from 178.131.0.0/16
allow from 178.22.76.0/23
allow from 176.62.144.0/21
allow from 176.56.144.0/20
allow from 176.46.128.0/19
allow from 151.232.0.0/14
allow from 146.188.249.86/32
allow from 146.188.249.85/32
allow from 146.188.249.82/32
allow from 146.188.249.81/32
allow from 146.188.249.78/32
allow from 146.188.249.77/32
allow from 146.188.249.74/32
allow from 146.188.249.73/32
allow from 146.188.249.70/32
allow from 151.238.0.0/15
allow from 151.240.0.0/13
allow from 176.12.64.0/20
allow from 173.237.208.200/29
allow from 164.215.128.0/17
allow from 164.215.56.0/21
allow from 164.215.40.0/21
allow from 164.138.128.0/18
allow from 164.138.16.0/21
allow from 159.255.32.0/21
allow from 159.20.96.0/20
allow from 158.58.184.0/21
allow from 146.188.249.69/32
allow from 185.76.248.0/22
allow from 212.6.47.0/24
allow from 210.5.209.0/25
allow from 210.5.208.128/25
allow from 210.5.208.0/26
allow from 210.5.205.0/26
allow from 210.5.204.0/25
allow from 210.5.198.192/27
allow from 210.5.198.128/26
allow from 210.5.198.96/27
allow from 210.5.198.64/28
allow from 210.5.198.32/29
allow from 210.5.214.192/26
allow from 210.5.218.64/26
allow from 212.6.45.0/24
allow from 212.6.42.0/24
allow from 212.6.41.0/25
allow from 212.6.38.0/24
allow from 212.6.37.0/24
allow from 212.1.192.0/21
allow from 210.5.233.128/26
allow from 210.5.233.0/25
allow from 210.5.232.0/25
allow from 210.5.218.128/25
allow from 210.5.197.64/26
allow from 210.5.196.64/26
allow from 209.28.123.0/26
allow from 195.211.44.0/22
allow from 195.191.74.0/23
allow from 195.170.163.0/24
allow from 195.146.32.0/19
allow from 195.110.38.0/23
allow from 195.96.139.16/28
allow from 195.88.188.0/23
allow from 195.27.14.0/29
allow from 195.20.136.0/24
allow from 195.10.15.160/28
allow from 195.213.219.0/28
allow from 195.219.71.0/24
allow from 209.18.107.152/29
allow from 209.18.107.150/31
allow from 208.48.251.249/32
allow from 207.76.7.20/32
allow from 206.115.202.222/32
allow from 204.245.22.30/31
allow from 204.245.22.29/32
allow from 204.245.22.24/30
allow from 196.3.91.0/24
allow from 195.245.70.0/23
allow from 194.225.128.0/17
allow from 217.218.0.0/15
allow from 217.66.192.0/19
allow from 217.64.144.0/20
allow from 217.25.48.0/20
allow from 217.24.150.128/25
allow from 217.24.150.64/26
allow from 217.24.150.32/27
allow from 217.24.146.0/23
allow from 217.11.16.0/20
allow from 216.55.163.120/30
allow from 216.55.163.116/30
allow from 217.146.191.48/28
allow from 217.146.191.64/26
allow from 217.174.16.0/20
allow from 217.172.120.0/21
allow from 217.172.112.0/22
allow from 217.172.104.0/21
allow from 217.172.96.0/22
allow from 217.171.191.220/30
allow from 217.170.240.0/20
allow from 217.161.16.0/23
allow from 217.146.208.0/20
allow from 217.146.191.128/25
allow from 213.233.160.0/19
allow from 213.217.32.0/19
allow from 213.207.192.0/18
allow from 212.80.30.0/23
allow from 212.80.28.0/24
allow from 212.80.24.0/22
allow from 212.80.16.0/21
allow from 212.80.0.0/20
allow from 212.50.224.0/19
allow from 212.33.192.0/19
allow from 212.16.80.0/20
allow from 212.16.72.0/21
allow from 212.16.68.0/24
allow from 212.86.64.0/19
allow from 212.95.128.0/20
allow from 213.195.56.0/21
allow from 213.195.48.0/22
allow from 213.195.32.0/20
allow from 213.195.0.0/19
allow from 213.176.0.0/17
allow from 213.147.128.0/19
allow from 213.109.240.0/20
allow from 212.120.192.0/19
allow from 212.95.152.0/21
allow from 212.95.144.0/22
allow from 212.6.50.0/24
allow from 188.212.240.0/21
allow from 188.211.112.0/21
allow from 188.211.96.0/20
allow from 188.211.64.0/19
allow from 188.211.0.0/20
allow from 188.210.192.0/20
allow from 188.210.128.0/18
allow from 188.210.64.0/20
allow from 188.209.192.0/20
allow from 188.209.160.0/19
allow from 188.209.154.0/23
allow from 188.211.120.0/22
allow from 188.211.124.0/23
allow from 188.212.224.0/20
allow from 188.212.208.0/20
allow from 188.212.64.0/19
allow from 188.212.48.0/20
allow from 188.211.192.0/19
allow from 188.211.144.0/20
allow from 188.211.136.0/21
allow from 188.211.132.0/22
allow from 188.211.131.0/24
allow from 188.211.126.0/24
allow from 188.209.144.0/21
allow from 188.209.128.0/20
allow from 188.208.224.0/19
allow from 188.93.64.0/21
allow from 188.75.64.0/18
allow from 188.34.0.0/16
allow from 185.81.96.0/22
allow from 185.81.40.0/22
allow from 185.80.196.0/22
allow from 185.79.156.0/22
allow from 185.79.96.0/22
allow from 185.79.60.0/22
allow from 185.78.104.0/22
allow from 188.118.64.0/18
allow from 188.121.96.0/19
allow from 188.208.160.0/19
allow from 188.208.144.0/20
allow from 188.208.64.0/19
allow from 188.191.176.0/21
allow from 188.158.0.0/15
allow from 188.136.128.0/17
allow from 188.126.128.0/19
allow from 188.125.86.0/24
allow from 188.122.96.0/19
allow from 188.121.128.0/19
allow from 185.78.20.0/22
allow from 194.225.124.0/22
allow from 194.33.122.0/23
allow from 194.33.104.0/22
allow from 193.242.208.0/23
allow from 193.242.194.0/23
allow from 193.222.51.0/24
allow from 193.189.122.0/23
allow from 193.178.200.0/22
allow from 193.151.128.0/19
allow from 193.142.30.0/24
allow from 193.105.6.0/24
allow from 194.33.124.0/22
allow from 194.60.228.0/22
allow from 194.225.122.0/23
allow from 194.225.121.0/24
allow from 194.225.112.0/21
allow from 194.225.96.0/20
allow from 194.225.64.0/19
allow from 194.225.0.0/18
allow from 194.146.148.0/22
allow from 194.143.140.0/23
allow from 194.77.208.66/32
allow from 194.73.51.160/28
allow from 193.105.2.0/24
allow from 193.104.212.0/24
allow from 193.104.22.0/24
allow from 188.253.72.0/22
allow from 188.253.64.0/21
allow from 188.253.0.0/18
allow from 188.245.0.0/16
allow from 188.240.36.0/22
allow from 188.229.0.0/17
allow from 188.214.232.0/21
allow from 188.214.160.0/19
allow from 188.214.64.0/20
allow from 188.213.192.0/21
allow from 188.253.76.0/23
allow from 188.253.78.0/24
allow from 193.35.62.0/24
allow from 193.32.80.0/23
allow from 193.28.181.0/24
allow from 193.19.144.0/23
allow from 193.8.139.0/24
allow from 193.0.156.0/24
allow from 192.34.55.23/32
allow from 192.34.52.173/32
allow from 188.253.96.0/19
allow from 188.253.92.0/22
allow from 188.213.64.0/20
allow from 63.46.138.112/29
allow from 63.3.178.5/32
allow from 63.3.136.1/32
allow from 62.220.96.0/19
allow from 62.193.0.0/19
allow from 62.145.109.0/24
allow from 62.145.92.128/25
allow from 62.102.128.0/20
allow from 62.60.128.0/17
allow from 62.32.63.128/26
allow from 62.32.61.224/27
allow from 63.3.178.133/32
allow from 63.3.179.5/32
allow from 63.46.138.96/28
allow from 63.46.138.64/27
allow from 63.46.138.32/27
allow from 63.46.138.16/28
allow from 63.46.138.8/29
allow from 63.46.138.4/30
allow from 63.46.138.2/31
allow from 63.46.138.1/32
allow from 63.46.136.0/23
allow from 63.12.136.0/23
allow from 62.32.61.96/27
allow from 62.32.53.224/28
allow from 62.32.53.168/29
allow from 46.249.98.0/23
allow from 46.249.96.0/24
allow from 46.248.32.0/19
allow from 46.245.0.0/17
allow from 46.224.0.0/15
allow from 46.209.0.0/16
allow from 46.164.64.0/18
allow from 46.148.32.0/20
allow from 46.143.0.0/16
allow from 46.102.128.0/20
allow from 46.249.100.0/22
allow from 46.249.104.0/21
allow from 62.32.53.64/26
allow from 62.32.50.0/24
allow from 62.32.49.240/28
allow from 62.32.49.224/29
allow from 62.32.49.192/27
allow from 62.32.49.128/26
allow from 57.88.80.0/20
allow from 46.255.216.0/21
allow from 46.251.160.0/19
allow from 46.249.112.0/20
allow from 46.100.0.0/16
allow from 77.237.64.0/19
allow from 65.224.95.188/31
allow from 65.224.95.184/30
allow from 65.224.95.176/29
allow from 65.224.95.160/28
allow from 65.224.95.144/28
allow from 65.224.95.136/29
allow from 65.224.95.132/30
allow from 65.224.95.130/31
allow from 65.224.95.129/32
allow from 65.224.95.126/32
allow from 65.224.95.190/32
allow from 67.16.178.147/32
allow from 77.104.64.0/18
allow from 77.95.220.0/24
allow from 77.95.219.0/24
allow from 77.81.192.0/19
allow from 77.81.80.0/22
allow from 77.81.76.0/22
allow from 77.77.64.0/18
allow from 77.36.128.0/17
allow from 67.16.178.150/32
allow from 67.16.178.148/31
allow from 65.224.95.124/31
allow from 65.224.95.120/30
allow from 65.224.95.112/29
allow from 63.46.138.184/30
allow from 63.46.138.176/29
allow from 63.46.138.160/28
allow from 63.46.138.144/28
allow from 63.46.138.136/29
allow from 63.46.138.132/30
allow from 63.46.138.130/31
allow from 63.46.138.129/32
allow from 63.46.138.126/32
allow from 63.46.138.124/31
allow from 63.46.138.188/31
allow from 63.46.138.190/32
allow from 65.224.95.96/28
allow from 65.224.95.64/27
allow from 65.224.95.32/27
allow from 65.224.95.16/28
allow from 65.224.95.8/29
allow from 65.224.95.4/30
allow from 65.224.95.2/31
allow from 65.224.95.1/32
allow from 64.214.116.16/32
allow from 63.243.185.0/24
allow from 63.46.138.120/30
allow from 31.29.32.0/19
allow from 5.226.48.0/21
allow from 5.208.0.0/12
allow from 5.202.0.0/16
allow from 5.201.128.0/17
allow from 5.200.128.0/17
allow from 5.200.64.0/18
allow from 5.198.160.0/19
allow from 5.190.0.0/16
allow from 5.160.0.0/15
allow from 5.159.48.0/21
allow from 5.232.0.0/13
allow from 5.250.0.0/17
allow from 31.25.232.0/21
allow from 31.25.128.0/21
allow from 31.25.104.0/21
allow from 31.25.88.0/21
allow from 31.24.232.0/21
allow from 31.24.204.0/22
allow from 31.14.112.0/20
allow from 31.7.128.0/20
allow from 31.7.64.0/18
allow from 31.2.128.0/17
allow from 5.145.112.0/21
allow from 5.144.128.0/21
allow from 5.134.128.0/18
allow from 5.56.132.0/24
allow from 5.56.128.0/22
allow from 5.53.32.0/19
allow from 5.52.0.0/16
allow from 5.34.192.0/19
allow from 5.28.32.0/21
allow from 5.23.112.0/21
allow from 5.22.192.0/19
allow from 5.22.0.0/17
allow from 2.176.0.0/12
allow from 5.56.135.0/24
allow from 5.57.32.0/21
allow from 5.112.0.0/12
allow from 5.106.0.0/16
allow from 5.102.32.0/20
allow from 5.78.0.0/16
allow from 5.63.8.0/21
allow from 5.61.72.0/21
allow from 5.61.30.0/23
allow from 5.61.29.0/24
allow from 5.61.26.0/24
allow from 5.61.24.0/23
allow from 2.144.0.0/14
allow from 46.62.128.0/17
allow from 37.221.0.0/18
allow from 37.191.64.0/19
allow from 37.156.152.0/21
allow from 37.156.48.0/20
allow from 37.156.16.0/20
allow from 37.153.176.0/20
allow from 37.152.160.0/19
allow from 37.143.144.0/21
allow from 37.137.0.0/16
allow from 37.130.200.0/21
allow from 37.235.16.0/20
allow from 37.254.0.0/15
allow from 46.51.0.0/17
allow from 46.41.192.0/18
allow from 46.38.128.0/19
allow from 46.36.96.0/19
allow from 46.34.160.0/19
allow from 46.34.96.0/19
allow from 46.32.0.0/19
allow from 46.28.72.0/21
allow from 46.21.80.0/20
allow from 46.18.248.0/21
allow from 37.129.0.0/16
allow from 37.128.240.0/20
allow from 37.123.192.0/21
allow from 37.9.248.0/21
allow from 31.217.208.0/21
allow from 31.193.144.0/20
allow from 31.193.112.0/21
allow from 31.184.128.0/18
allow from 31.171.216.0/21
allow from 31.170.48.0/20
allow from 31.130.176.0/20
allow from 31.56.0.0/14
allow from 31.47.32.0/19
allow from 37.19.80.0/20
allow from 37.27.0.0/16
allow from 37.114.192.0/18
allow from 37.98.200.0/21
allow from 37.98.0.0/17
allow from 37.75.240.0/21
allow from 37.63.128.0/17
allow from 37.49.144.0/21
allow from 37.44.56.0/21
allow from 37.32.112.0/20
allow from 37.32.32.0/20
allow from 37.32.0.0/19
allow from 31.40.0.0/21
allow from 77.237.160.0/19
allow from 91.237.254.0/23
allow from 91.222.196.0/22
allow from 91.220.79.0/24
allow from 91.217.64.0/23
allow from 91.216.4.0/24
allow from 91.212.252.0/24
allow from 91.212.16.0/24
allow from 91.209.242.0/24
allow from 91.208.165.0/24
allow from 91.207.138.0/23
allow from 91.206.122.0/23
allow from 91.224.110.0/23
allow from 91.224.176.0/23
allow from 91.236.168.0/23
allow from 91.233.56.0/22
allow from 91.232.72.0/22
allow from 91.232.68.0/23
allow from 91.232.64.0/22
allow from 91.230.32.0/24
allow from 91.229.214.0/23
allow from 91.228.189.0/24
allow from 91.226.224.0/23
allow from 91.225.52.0/22
allow from 91.186.192.0/20
allow from 91.184.64.0/19
allow from 91.133.128.0/17
allow from 89.47.128.0/19
allow from 89.47.64.0/20
allow from 89.45.48.0/20
allow from 89.43.96.0/21
allow from 89.43.88.0/21
allow from 89.43.0.0/20
allow from 89.41.240.0/21
allow from 89.41.224.0/20
allow from 89.41.192.0/19
allow from 89.41.16.0/21
allow from 89.144.57.31/32
allow from 89.144.57.32/28
allow from 91.108.128.0/19
allow from 91.106.64.0/19
allow from 91.98.0.0/15
allow from 89.235.64.0/18
allow from 89.221.80.0/20
allow from 89.198.0.0/15
allow from 89.196.0.0/16
allow from 89.184.192.0/19
allow from 89.165.0.0/17
allow from 89.144.128.0/18
allow from 89.41.8.0/21
allow from 94.241.128.0/18
allow from 94.74.128.0/18
allow from 93.190.24.0/21
allow from 93.126.0.0/18
allow from 93.119.208.0/20
allow from 93.119.64.0/19
allow from 93.119.32.0/19
allow from 93.118.160.0/20
allow from 93.118.128.0/19
allow from 93.118.96.0/19
allow from 93.117.176.0/20
allow from 94.101.128.0/20
allow from 94.101.176.0/20
allow from 94.232.168.0/21
allow from 94.184.0.0/16
allow from 94.182.0.0/15
allow from 94.177.72.0/21
allow from 94.176.80.0/20
allow from 94.176.48.0/20
allow from 94.176.32.0/21
allow from 94.176.16.0/20
allow from 94.139.160.0/19
allow from 94.101.240.0/20
allow from 93.117.96.0/19
allow from 93.117.32.0/20
allow from 93.117.0.0/19
allow from 91.243.126.0/23
allow from 91.242.44.0/23
allow from 91.241.92.0/24
allow from 91.241.20.0/23
allow from 91.240.180.0/22
allow from 91.240.60.0/22
allow from 91.239.214.0/24
allow from 91.239.108.0/22
allow from 91.239.54.0/23
allow from 91.239.14.0/24
allow from 91.243.160.0/20
allow from 91.247.66.0/23
allow from 93.114.16.0/20
allow from 93.113.224.0/20
allow from 93.110.0.0/16
allow from 92.242.192.0/19
allow from 92.114.16.0/20
allow from 92.62.176.0/20
allow from 92.61.176.0/20
allow from 92.50.0.0/18
allow from 92.42.48.0/21
allow from 91.251.0.0/16
allow from 91.238.0.0/24
allow from 82.115.12.0/23
allow from 80.250.192.0/20
allow from 80.242.0.0/20
allow from 80.231.68.0/24
allow from 80.191.0.0/16
allow from 80.75.0.0/20
allow from 80.71.112.0/20
allow from 80.69.240.0/20
allow from 80.66.176.0/20
allow from 79.175.176.0/20
allow from 79.175.174.0/23
allow from 80.253.128.0/19
allow from 81.12.0.0/17
allow from 82.115.8.0/22
allow from 82.115.0.0/21
allow from 82.99.192.0/18
allow from 81.163.0.0/21
allow from 81.91.128.0/19
allow from 81.90.144.0/20
allow from 81.31.224.0/19
allow from 81.31.160.0/19
allow from 81.29.240.0/20
allow from 81.28.32.0/19
allow from 79.175.173.0/24
allow from 79.175.172.128/26
allow from 79.175.172.0/25
allow from 79.143.84.0/23
allow from 79.132.192.0/19
allow from 79.127.0.0/17
allow from 78.158.160.0/19
allow from 78.157.32.0/19
allow from 78.154.32.0/19
allow from 78.111.0.0/20
allow from 78.110.112.0/20
allow from 78.109.192.0/20
allow from 78.38.0.0/15
allow from 79.174.160.0/21
allow from 79.175.128.0/19
allow from 79.175.168.0/22
allow from 79.175.167.192/26
allow from 79.175.167.160/27
allow from 79.175.167.144/28
allow from 79.175.167.132/31
allow from 79.175.167.128/30
allow from 79.175.167.0/25
allow from 79.175.166.0/24
allow from 79.175.164.0/23
allow from 79.175.160.0/22
allow from 77.245.224.0/20
allow from 89.37.0.0/20
allow from 86.104.32.0/20
allow from 86.57.0.0/17
allow from 86.55.0.0/16
allow from 85.239.192.0/19
allow from 85.198.0.0/18
allow from 85.185.0.0/16
allow from 85.133.128.0/17
allow from 85.15.0.0/18
allow from 85.9.64.0/18
allow from 84.246.71.176/32
allow from 86.104.232.0/21
allow from 86.107.0.0/20
allow from 89.34.128.0/19
allow from 89.34.32.0/19
allow from 89.32.96.0/20
allow from 89.32.0.0/19
allow from 88.135.32.0/20
allow from 87.248.128.0/19
allow from 87.247.160.0/19
allow from 87.107.0.0/16
allow from 86.109.32.0/19
allow from 86.107.208.0/20
allow from 84.246.71.168/29
allow from 84.246.71.128/28
allow from 84.241.0.0/18
allow from 83.170.34.192/27
allow from 83.170.34.160/27
allow from 83.170.34.96/27
allow from 83.170.26.0/24
allow from 83.147.192.0/18
allow from 82.138.140.0/25
allow from 82.115.30.0/23
allow from 82.115.29.0/24
allow from 82.115.20.0/23
allow from 82.115.16.0/22
allow from 84.11.14.64/28
allow from 84.11.110.128/28
allow from 84.233.149.241/32
allow from 84.47.248.0/21
allow from 84.47.224.0/20
allow from 84.47.216.0/21
allow from 84.47.212.0/22
allow from 84.47.210.0/24
allow from 84.47.208.0/23
allow from 84.47.204.0/24
allow from 84.39.176.0/21
allow from 84.17.168.32/27
allow from 82.115.14.0/24
deny from all
# update : http://forum.talahost.com/f19/410.html
</Limit>
لیست بالا لیست کاملی از IP های کشور ایران و آی پی های گوگل است و با دستورات بالا می توانید از ورود IP های خارجی به جز گوگل به سایت جلوگیری کنید.


آموزش :
کدها را در فایل .htaccess در موجود در پوشه public_html قرار دهید.
اگر فایل .htaccess وجود ندارد آن را ایجاد کنید