1- در مرحله اول وارد کنترل پنل هاست شوید که آدرس کنترل پنل هاست [url]http://www.yourdomainname:2082[/url] بوده و مشخصات آن قبلا به آدرس ایمیل شما ارسال شده است..
نکته: yourdomainname نام دامنه ی شما می باشد.
2- پس از ورود به کنترل پنل هاست در قسمت preferences گزینه ی Change Password را انتخاب نمایید.
change_password1.jpg

3- در قسمت Old Password رمز عبور قبلی خود را وارد نمایید سپس رمز عبور دلخواه را در قسمت New Password وارد نمایید و مجددا همان رمز را در قسمت ( New Password (again وارد نمایید
change_password2.png

نکته: در صورتی که بر روی دکمه ی Password Generator کلیک نمایید سیستم یک پسورد با امنیت بالا برای شما ایجاد خواهد کرد می توانید این پسورد را کپی نمایید و سپس I have copied this
password in a safe place. را انتخاب نمایید و سپس دکمه ی use password را انتخاب نمایید تا پسورد ایجاد شده توسط سیستم اعمال شود.
4- جهت اعمال تغییر بر روی دکمه ی ! Change your password now کلیک نمایید.