1- از طریق لینک مقابل وارد کنترل پنل هاست خود شوید [url]http://yourdomain.com:2082[/url] (به جای yourdomain نام دامنه ی خود را وارد نمایید)
2- روی گزینه ی subdomains کلیک نمایید
subdomains1.jpg

3- در قسمت create a subdomain یک نام برای ساب دامین خود انتخاب نمایید
subdomains2.png

4- Document Root به صورت خودکار مسیردهی خواهد شد .در صورت عدم آشنایی کافی این مسیر را تغییر ندهید
5- بر روی دکمه ی create کلیک نمایید