1- به کنترل پنل cPanel خود از طریق [url]http://yourdomain.com:2082[/url] وارد شوید. yourdomain.com همان نام دامنه شما می باشد.
2- در میان صفحه در کادر Files (جایی که File manager در آنجا قرار دارد) گزینه Disk Space Usage را یافته و انتخاب کنید
disk_space_usage1.jpg

3- در این صفحه دو بخش آمار مشاهده می کنید . که بخش اول آمار کلی می باشد و قسمت دوم در پایین صفحه آمار جزئی و دقیق از وضعیت پوشه ها و فایل ها را در اختیار شما می گذارد.
disk_space_usage2.png
disk_space_usage3.png