گاهی اوقات مدیریت محافظه کارانه شبکه*ی عنکبوتی و وریدهای واریسی در خانه ممکن است نتایج مطلوب را فرآهم نکنند. در این موارد، بسته به محل و اندازه رگ*های غیر طبیعی، روش*های تخصصی پزشکی بیشتری در دسترس قرار می*گیرد. این روش*های پزشکی اغلب به دلایل تمایل به زیبایی صورت می*گیرند. بنابراین در صورتی که ایجاد تغییراتی در شیوه*ی زندگی پاسخ مناسب و مطلوب ندهند یا اگر رگ*های واریسی بدتر شده و باعث درد زیادی شوند، پزشک یک روش تهاجمی را برای [URL=http://www.variceclinic.com/]درمان واریس[/URL] فرد امتحان می*کند.
[URL=http://www.variceclinic.com/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%82/]گرفتگی عروق[/URL]
گرفتگي عروق باعث عوارض شديدي مثل درد ، سياه شدن اندام ويا حتي قطع عضو ميشود


[URL=http://www.variceclinic.com/%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3/]لیزر واریس[/URL]
لیزر واریس یکی از بهترین روش های درمانی واریس اندام تحتانی می باشد.
[URL=http://www.variceclinic.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86/]جراحی سرطان[/URL]
امروزه این روش یکی از بهترین گزینه های درمان جراحی سرطان محسوب می شود.
[URL=http://drarashtofigh.com/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8A/]زخم پای دیابتی[/URL]
ديابت با درگير كردن عروق و اعصاب پا ميتواند باعث بروز زخم بر روي پا بشود كه بسيار عفوني هستند
[URL=http://www.variceclinic.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%d b%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%82%db%8c/]بیماریهای عروقی[/URL]
گروهی از مشکلات که عروق خونی (عروق مغز یا قلب) را درگیر می کند
[URL=http://www.variceclinic.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%a6%d9%88%d8%b1%d8%aa/]انوریسم آئورت[/URL]
ائورت شريان اصلي بدن ميباشد كه با خروج از قلب خون را توسط شاخه هايش به تمام نقاط بدن ميرساند.