این بخش دستگاه کلایمر همان قسمتی است که سیم ها به آن متصل میشوند و با استفاده از تبدیل نیروی مکانیکی به نیروی لازم برای حرکت دستگاه، آن را به حرکت در می آورد. تقریبا میتوان این بخش را مهمترین بخش به کار رفته در دستگاه ها نام برد که عملکرد کاملا مکانیکی داشته و برای حرکت دادن دستگاه نیازی به اسفتاده از جریان برق نیست. برای حرکت دادن این مدل از دستگاه تنها کافی است که دستگیره ای که در کنار وینچ قرار دارد را بچرخانید، چرخاندن دستگیره به سمت چپ باعث بالارفتن و چرخاندن آن به سمت راست باعث پایین آمدن دستگاه خواهد شد. [url=http://datamclimber.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1/]کلایمر [url/]