من چند وقته که با سرچ هایی که در اینترنت انجام دادم دیدم که یکی از بهترین غذاهایی که میشه در جیره دام قرار داد، کولین کلراید هست، می خواستم بدونم چند بار در هفته این ترکیب در برنامه غذایی دام باید وجود داشته باشه؟
http://www.kiyantrade.com/product/choline-chloride/