پيامدهاي نصب چمن مصنوعي بر روي چمن طبيعي

چمن*هاي طبيعي در مناطق گرمسيري جهان، به دليل تابش شديد نور آفتاب، به رنگ قهوه*اي متمايل مي*شوند. علاوه بر اين خشكي هوا و حتي خشكسالي در بعضي از اين مناطق آسيب*هاي غير قابل جبراني را به چمن طبيعي وارد مي*كند و هزينه*هاي گزافي را براي صاحبان فضاهاي سبز در بر دارد. از اين روي، به ويژه ساكنان خانه*ها در اين مناطق به چمن مصنوعی (https://chamanzar.com/) روي آورده*اند تا هم در مصرف آب، صرفه جويي شود، هم وقت كمتري را در گرماي شديد آفتاب صرف رسيدگي به چمن خود كنند و در عين حال، هميشه از نماي چمني شاداب و سبز برخوردار و بهره مند باشند.
از آنجاكه مردمان محلي در مناطق گرم و خشك دنيا رغبت بيشتري به استفاده از چمن مصنوعي نشان مي*دهند، چمن مصنوعي هر چه بيشتر محبوب شده است و مردمان از متخصصان مي*خواهند تا چمن مصنوعي را برايشان نصب كنند. بسياري نيز، خود، اين پروژه را بر دوش مي*كشند تا هزينه كمتري صرف شود. همچنين ديده شده كه مردم از روش*هاي خاصي استفاده مي*كنند تا به فرآيند نصب، سرعت بيشتري دهند.
نصب چمن مصنوعي بر روي چمن طبيعي

يكي از اين روش*ها، نصب چمن مصنوعي بر روي چمن طبيعي قبلي است و نتيجه آن، شكل گيري نوعي از چمن هيبريدی (https://chamanzar.com/blog/hybrid-artificial-grass/) خواهد بود. شايد در وهله نخست، كمي عجيب باشد اما با نگاهي به دلايل فني، كاملا درك مي*كنيم كه چرا بعضي*ها ترجيح مي*دهند تا چمن مصنوعي خود را بر روي چمن طبيعي نصب كنند. پياده سازي چنين سيستمي، باعث مي*شود كه از برداشتن كامل چمن طبيعي موجود، به طور كامل اجتناب كرده و از كندن زمين نيز پيشگيري شود. چراكه معمولا پيش از نصب چمن مصنوعی (https://chamanzar.com/installation/)، زمين را مي*كنند و با حذف اين دو مرحله، مي*توان در صرف زمان و هزينه، صرفه جويي كرد و زودتر به هدف رسيد.
به اين ترتيب ديگر لازم نيست مراقب چمن طبيعي باشيم يا آن را آب دهيم. اين مزايا احتمالا از نظر برخي*ها، قابل توجه هستند و به همين دليل هم است كه دوستداران چمن مصنوعي، مرتب اين سئوال را مي*پرسند كه آيا امكان نصب چمن مصنوعي بر روي چمن طبيعي وجود دارد يا نه؟ توصيه مي*كنيم درباره اين موضوع بيشتر بحث و بررسي كنيم چون پاسخ به اين سوال با جواب*هاي ساده*اي همچون آري يا خير امكان پذير نيست. اولين بخش پاسخ به اين سئوال مثبت است. بله! شما مي*توانيد چمن مصنوعی (https://chamanzar.com/) خود را روي چمن طبيعي نصب كنيد و به نوعي، چمن هيبريدي داشته باشيد. اما اين به آن معنا نيست كه شما لزوما به هدف و نتيجه دلخواه خود دست خواهيد يافت.
مزايا و معايب چمن هيبريدي

بهتر است به مزايا و معايب استفاده از اين نوع چمن هيبريدي نگاهي بيندازيم.
مزاياي نصب چمن مصنوعي بر روي چمن طبيعي را به صورت كلي و فهرست وار، مي*توانيم اينگونه مرور كنيم:
اولا، ديگر لازم نيست براي برداشتن چمن قبلي هزينه كنيد.
دوم آنكه ديگر لازم نيست پيش از نصب چمن مصنوعي براي آماده شدن زمين، زمان و پول صرف كنيد.
اين موارد، مزاياي نصب چمن هيبريدي هستند. حال آن*كه معايب نصب چمن مصنوعي روي چمن طبيعي را نبايد از ياد ببريم.
براي مطالعه ادامه متن به چمن هيبريدی (https://chamanzar.com/blog/hybrid-artificial-grass/)در وبسايت چمنزار مراجعه كنيد.