خرما ربي يکي از مهمترين ارقام استان سيستان و بلوچستان مي باشد. از نظر اهميت بعد از سعمران، شاهاني، مضافتي و کبکاب قرار دارد. در ايرانشهر، زابل، چاه بهار و [URL="https://www.sbportal.ir/fa/cities/saravan"]سراوان[/URL] کاشته مي شود.ميوه آن نسبتاً بزرگ، رنگ آن قرمز و رطب آن کمي سبز رنگ است. زمان رسيدن کامل آن با رقم مضافتي همزمان است. در ايرانشهر و زابل از نظر مرغوبيت عالي و در چاه بهار و سراوان خوب است.خرما ربی که یکی از بهترین خرما های تولیدی در کشور است ، جزو ارقام بومی خرمای استان سیستان و بلوچستان به شمار می رود . این خرما نیمه خشک است و بافت شکلاتی مانند دارد.این نوع خرما به عنوان یکی از زودرس ترین انواع خرمای ایران است و بخش اعظمی از صادرات به کشورهای ترکیه، افغانستان، کشورهای عربی و اکراین را تشکیل می دهد. این نوع خرما برای استفاده های صنعتی و انواع فراورده خرما، کاربرد دارد.اغلب خرمای ربی را در دنیا بنام خرمای پاکستان میشناسند در داخل ایران نیز قسمتی از خرمای تولیدی به استان های همجوار فرستاده میشود تاعملیات بسته بندی و صادرات روی آن انجام شود (ازجمله کرمان ) [URL="http://www.crystaldate.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%A8/"]خرمای کبکاب کریستال[/URL] دارای میوه بزرگ به رنگ های قرمز-متمایل مشکی و پوست براق وشفاف و نازک دارد خرمای ربی باماندگاری بالامحسوب و این امر باعث شده در بحث صادرات بامشکلاتی همچون:سردخانه مواجه باشد.(رطوب زیر 16%)