دستورات پرکاربرد در لینوکس


در این درس شما دستورات پرکاربرد لینوکس را یاد می گیرید. این دستورات برای هرکسی که می خواهد سرور مجازی کانفیگ و مدیریت نماید لازم است.

نیازمندیهای این آموزش:

1. نرم افزار Putty در ویندوز یا ترمینال (لینوکس و مک)
2. سرور مبتنی بر لینوکس که SSH در آن فعال باشد

برخی از قرادادها

1. بعد از وارد کردن هر خط دستور کلید Enter را از صفحه کلید فشار دهید
2.به جای domain.com نام دامنه خود را وارد نمایید
3. به جای xxx.xxx.xxx.xxx آدرس IP سرور خود را وارد نمایید
4. اگر در پایان مسیری / اسلش بود یعنی این مسیر یک پوشه می باشد. مثل “/path/to/directory/” و اگر در پایان یک مسیر اسلش نبود آن یک فایل است. مثل: “/path/to/file”
همچنین یک فایل دارای پسوندی در پایان اسم فایل می باشد (مثل software.rar) که Rar پسوند فایل می باشد.


1. از دستور زیر برای حرکت از یک پوشه به پوشه ی دیگر استفاده می کنیم.
کد:
cd [نام پوشه ی مقصد]
برای مثال با دستور جدید به پوشه دانلود منتقل می شویم
کد:
cd download
2. رفتن به دایرکتوری خانه
کد:
cd ~
3. برگشت به آخرین پوشه ای که شما در آن جا بوده اید
کد:
cd -
4. رفتن به پوشه ای با سطح بالاتر
کد:
cd ..
5. نشان دادن مسیر کامل پوشه جاری- این دستور برای یافتن مسیر پوشه ای است که در حال حاضر در آن هستید
کد:
pwd
6. لیست تمام پوشه های و فایل های یک پوشه
کد:
ls
7. تمام فایل ها و اطلاعات آنها را لیست می کند
کد:
ls -al
8. تمام فایل های با فرمتی خاص را لیست می کند
کد:
ls *.ext
مثال: که فایل های با فرمت php را لیست می کند
کد:
ls *.php
9. لیستی از پوشه ها و فایل ها با اطلاعات دقیق آنها از جمله حجم فایلکد:
ls -alh
10. خروج از SSh
کد:
exit
مدیریت فایل:

11. کپی و تغییر نام فایلکد:
cp [filename] [new file name]
دستور زیر فایل banner.jpg را به banner728px.jpg تغییر نام می دهد
کد:
cp banner.jpg banner728px.jpg
کپی فایل banner به پوشه ی ads:
کد:
cp banner.jpg ads/banner.jpg
به عنوان مثال: کپی و تغییر نام با یک دستور
کد:
cp banner.jpg ads/banner728px.jpg
12. برای انتقال و تغییر نام از دستور زیر استفاده می کنیم
کد:
mv [old file] [new file]
مثال: انتقال فایل به پوشه ی دیگر
کد:
mv banner.jpg ads/banner.jpg
مثال: انتقال و تغییر نام همزمان فایل
کد:
mv banner.jpg ads/banner728px.jpg
انتقال یک پوشه:
انتقال پوشه image به پوشه ی media
کد:
mv image/ media
انتقال پوشه ی image به یک سطح بالاتر(دایرکتوری بالاتر)
کد:
mv image/ ..
13. حذف فایل
کد:
rm [نام فایل]
مثال:
کد:
rm banner.jpg
14. حذف همزمان تمام فایل های یک پوشه
کد:
rm *
15. حدف تمام فایل های با پسوند خاص
کد:
rm *.پسوند
حذف می کند تمام فایل های با فرمت jpg
کد:
rm *.jpg
16. کپی یک پوشه با تمام فایل ها و پوشه های در آن
بجای [new folder] نام پوشه ی جدید
بجای [folder] نام پوشه


کد:
cp -r [folder] [new folder]
17. ساخت پوشه ی جدید
بجای [directory name] نام پوشهکد:
mkdir [directory name]
مثال:
کد:
mkdir image
18. جستجوی یک فایل در پوشه ی جاری
بجای [file name] نام فایلکد:
find . -name [file name] -print
مثال: جستجوی برای banner.jpg در پوشه ی جاری
کد:
find . -name banner.jpg -print
19. جستجوی یک متن در یک فایل
بجای [text] متن مورد نظر
بجای [file name] نام فایل مورد نظرکد:
grep [file name] [text]
مثال: جستجوی متن "sidbar" در فایل index.php
کد:
grep sidebar index.php
20. تغییر مجوز فایل ها
بجای [permission] نوع مجوز
بجای [file/folder name] نام پوشه یا فایلکد:
chmod [permission] [file/folder name]
مثال:
کد:
chmod 777 config.php
نوع مجوزها در زیر قرار دارد:
در مجوز مثل 777 عدد اول است برای مالک، دوم برای گروه، و سوم برای همه.
کد:
7 = Read + Write + Execute
6 = Read + Write
5 = Read + Execute
4 = Read
3 = Write + Execute
2 = Write
1 = Execute
0 = All access denied