1- ابتدا وارد پنل نمایندگی خود شوید.

2- از منو های فوق همانند تصویر ذیل مسیر Settings>Create new label انتخاب نمایید.3- همانند تصویر زیر جهت ایجاد label جدید تنظیمات را انجام دهید.بخش General:

کادر اول: نام دلخواه یا نام شرکت خود را وارد نمایید.
کادر دوم: واحد پول را بر روی گزینه IRR: Iranian Rial انتخاب نمایید.

بخش Invoicing:

تیک گزینه Is Invoicing enabled انتخاب نمایید.
در این بخش هر دو کادر را بر روی گزینه Default تنظیم نمایید.

بخش Support:

کادر اول: یک نام دلخواه برای بخش پشتیبانی خود وارد نمایید مانند: Support
کادر دوم: یک ایمیل جهت دریافت پیغام های بخش پشتیبانی خود وارد نمایید مانند: [email]support@yoursite.com[/email]

جهت ذخیره شدن تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

4- پس از ایجاد label ؛ بر روی سربرگ Resellers کلیک نمایید و تنظیمات مربوطه را همانند تصویر ذیل انجام دهید.در این بخش:

تیک گزینه Accept reseller signups را جهت اجازه ورود به نمایندگان خود به پنل نمایندگی انتخاب نمایید.
کادر اول: گزینه New reseller انتخاب نمایید.
کادر دوم: گزینه Reseller pending verification را انتخاب نمایید.

در بخش Verification موجود در سربرگ Reseller تیک گزینه Accept resellers without verification را همانند تصویر ذیل انتخاب نمایید.


جهت انجام تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

5- بر روی سربرگ Customers کلیک نمایید و همانند تصویر زیر در بخش Verification تیک گزینه Enable fraud detection را بردارید.

جهت انجام تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

6- جهت تعریف کردن آدرس اختصاصی برای ورود کاربران به پنل مدیریتی دامنه خود بر روی سربرگ URL's کلیک نمایید و همانند تصویر ذیل از منو Actions بر روی گزینه Add label URL کلیک نمایید.


پس از کلیک کردن بر روی گزینه Add label URL در صفحه جدید همانند تصویر ذیل تنظیمات را انجام دهید.


در کادر مقابل Url آدرس دامنه مورد نظر خود را وارد نمایید؛ توجه نمایید آدرس دامنه ایی را که در این کادر وارد می نمایید باید به آی پی که با خط قرمز زیر آن مشخص شده است وصل شده باشد.
تیک گزینه Is primary را انتخاب نمایید.

جهت انجام تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

7- جهت تنظیم دسترسی های مورد نیاز کاربران خود بر روی سربرگ Customer Area کلیک نمایید و همانند تصویر ذیل تیک دسترسی هایی را که لازم می دانید برای کاربران خود انتخاب نمایید و تیک دیگر گزینه هایی که مورد نیاز نیست را بردارید.


جهت انجام تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.

8- از منو های فوق همانند تصویر ذیل مسیر Settings>General settings انتخاب نمایید.


9- همانند تصویر زیر در بخش Renewals تیک گزینه Auto renew all products را بردارید.

10- همانند تصویر زیر در بخش Notificationsa تنظیمات را انجام دهید.

در کادر مقابل Email ؛ ایمیل مورد نظر و دلخواه خود را وارد نمایید.
تیک هر دو گزینه را انتخاب نمایید.

جهت انجام تغییرات بر روی دکمه Save کلیک نمایید.