برای تنظیم کردن رمز برای پوشه ها مانند زیر عمل کنید.

روش ایجاد رمز پوشه روی کنترل پنل
سی پنل:
ابتدا وارد سی پنل شوید و سپس روی گزینه file manager کلیک کنید و روی پوشه مورد نظر کلیک راست کنید و روی گزینه Password Protect کلیک کنید.

در قسمت Security Settings تیک Password protect this directory را علامت زده و در قسمت Name the protected directory یک کلمه انتخاب کنید.

در قسمت Username یک نام کاربری و در قسمت New Password یک رمز عبور انتخاب کنید و روی گزینه add/modify authorized user کلیک کنید تا رمز دوم ایجاد شود.


روش ایجاد رمز پوشه روی کنترل پنل دایرکت ادمین :
ابتدا وارد کنترل پنل شوید و روی گزینه file manager کلیک کنید. سپس برای پوشه مورد نظر روی گزینه Protect کلیک کنید

در قسمت Protected Directory Prompt یک کلمه انتخاب کنید و در قسمت Set/Update User یک نام کاربر و در قسمت Password یک رمز عبور انتخاب کنید و تیک Protection Enabled را علامت بزنید و روی گزینه save کلیک کنید.