برای اینکار به هاست برید و فایل فایل .htaccess را ویرایش نمایید و کدهای زیر را اضافه کنید و ذخیره کنید.


[PHP]order deny,allow
allow from 36.21.8.55
allow from 5.72.45.22
deny from all
[/PHP]

خب مشخصه دیگه ای پی هایی که مشخص شده اجازه دست رسی دارند و بقیه اجازه ورود ندارد

آی پی هایی که در نظر دارید می توانید رنج شون بزارید.