روش آپگريد هميشه يكسان هست:

1- بكاب گيري
2- اوررايت كردن فايل هاي نسخه جديد روي نسخه قديم به جز فایل configuration.php
3- رفتن به مسير ادمين يا پوشه install
4- رفتن مراحل آپگريد
5- پاك كردن پوشه install
6- لاگين به ادمين